News

2023

2023-08-31 08:00 Hexicon interim report January–June 2023 News English Regulatory MAR Report Interim Q2 IR
”Last quarter has been very eventful for Hexicon. We have managed to secure flexible financing alongside pushing the project portfolio forward with...
2023-08-31 08:00 Hexicon delÄrsrapport januari-juni 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport DelÄrsrapport Q2 IR
”Senaste kvartalet har varit mycket händelserikt för Hexicon. Vi har lyckats säkra flexibel finansiering samtidigt som vi har drivit...
2023-08-30 11:50 Invitation to Hexicon’s presentation of the interim report for January-June 2023 on August 31, 2023 News Corporate Information Presentation English IR
On August 31 at 08:00 CET, Hexicon AB (publ.) will publish its interim report for January-June 2023. On the same day at 10:00 CET, the company’s...
Den 31 augusti klockan 08.00 CET publicerar Hexicon AB (publ) sin delårsrapport för perioden januari - juni 2023. Samma dag klockan 10.00 CET...
2023-08-11 08:00 Hexicon utser Max Ek till tillförordnad CFO Nyheter Bolagsinformation PersonalförÀndring Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Hexicon, en ledande innovatör inom flytande vindkraft, tillkännager att Max Ek har utsetts till dess tillförordnade finansdirektör...
2023-08-11 08:00 Hexicon appoints Max Ek as interim CFO News Corporate Information Staff change English Regulatory Listing Regulation IR
Hexicon, a leading innovator in floating wind power, announces the appointment of Max Ek as its interim Chief Financial Officer (CFO), succeeding Anders...
2023-07-25 15:19 Hexicon gives notice for early repayment of outstanding convertible loans News Corporate Information Other Corporate Information English Regulatory Listing Regulation IR
Hexicon AB (publ) (the "Company") today initiated the process for an early repayment of the SEK 82,500,000 convertible loans of series 2022:1...
2023-07-25 15:19 Hexicon meddelar om förtida Ă„terbetalning av utestĂ„ende konvertibellĂ„n Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR
Hexicon AB (publ) ("Bolaget") har idag inlett processen för en förtida återbetalning av konvertibellånen, uppgående...
2023-07-18 16:11 Clarification: Hexicon’s board rejects conditional indicative public takeover offer News Corporate Information Other Corporate Information English IR
The clarification refers to the fact that the bid, which, as announced yesterday, the board chose to reject, was an indicative public takeover offer. A...
2023-07-18 16:11 Förtydligande: Hexicons styrelse avvisar villkorat indikativt offentligt uppköpserbjudande Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR
Förtydligandet avser att det bud som styrelsen igår annonserat att man valt att avvisa var ett indikativt offentligt uppköpserbjudande...