Valberedning utsedd i Hexicon

Hexicon har i enlighet med de principer som beslöts av extra bolagsstämma den 31 mars 2021 utsett valberedning inför årsstämman 2022.

Enligt principerna ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

  • Richard Haraldsson (utsedd av Gulfstream Group)
  • Sanja Batljan (utsedd av Ilija Batljan Invest)
  • Patrik Jönsson (utsedd av SEB Trygg Liv)
  • Arne Almerfors (styrelsens ordförande)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till: Hexicon, Att: Valberedningen, Tegelbacken 4, 111 52 Stockholm.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 12 maj 2022.