Svenska Hexicon växlar upp i Italien – tillståndsansökningar inlämnade för fem flytande havsvindsprojekt

Hexicons verksamhet i Italien bedrivs genom joint venture-bolaget AvenHexicon, tillsammans med Avapa Energy SRL. AvenHexicon utvecklar för närvarande fem parker för flytande havsbaserad vindkraft utanför Sardinien, Sicilien och Apulien. Ansökningar för nätanslutning är inlämnade för alla fem anläggningarna och för den 1 200 MW omfattande vindparken i Siciliensundet har en så kallad ”State Maritime Concession” påbörjats.

Med lång kuststräcka och goda vindresurser har Italien utmärkta förutsättningar för flytande havsvind. GWEC (Global Wind Energy Council) uppmärksammande nyligen landet som en av de fem främsta tillväxtmarknaderna för havsbaserad vindkraft och Italien har som mål att 2030 producera 55% av sin el genom förnybara energikällor. Hexicons joint venture-bolag AvenHexicon har nyligen lämnat in en av fem ansökningar avseende maritim verksamhet (Maritime Concession) till italienska myndigheter. I detta fall gäller det en 1 200 MW stor havsvindpark utanför Porto Empedocle på sydvästra Sicilien. Havsvind i Siciliensundet beräknas bidra till den italienska regeringens mål att årligen öka förnybar energiproduktion med 6 -7 GW fram till 2030. 

De fem vindparkerna under utveckling ligger utanför Sardinien, Sicilien och Apulien. Ansökningar för nätanslutning lämnades in tidigare i år och när nu Italiens regering har som ambition att snabba på tillståndsprocesserna gällande förnybar elproduktion, för att minska behovet av rysk naturgas, står marknaden redo att möta efterfrågan.
 
”Det här är ett viktigt första steg i en tillståndsprocess som vi planerar att fullfölja i positiv och konstruktiv anda tillsammans med alla berörda intressenter – från lokala samfund till industrin, miljöorganisationer och berörda myndigheter”, säger Alberto Dalla Rosa, VD för AvenHexicon. 

”Hexicon är aktivt i flera länder runt om i världen, ibland med flera havsvindprojekt i ett och samma land. Signalerna från de italienska myndigheterna är tydliga, de vill satsa på förnybar energi, och det gör att vi investerar. I närtid kommer vi att lämna in tillståndsansökningar för samtliga av våra projekt i landet, fullt fokus ligger på att fortsätta driva dem framåt”, säger Markus Thor, VD för Hexicon.