Projektbolaget MunmuBaram bildas formellt av Shell och CoensHexicon för att utveckla havsbaserad flytande vindkraft i Sydkorea

MunmuBaram, ett joint venture (JV), har nu bildats formellt av Shell Overseas Investment B.V. och CoensHexicon Co., LTD i syfte att utveckla och driva en havsbaserad flytande vindkraftspark på 1,4 gigawatt utanför Sydkoreas sydostkust. JV:t ägs av Shell (80%) och CoensHexicon (20%). CoensHexicon är ett JV mellan Hexicon och sydkoreanska bolaget COENS Co, där Hexicon äger 49%.

Projektet, som i dagsläget befinner sig i ett tidigt skede, ligger mellan 65 och 80 kilometer från staden Ulsan i Sydkorea. Det totala projektområdet täcker cirka 240 km2 med ett vattendjup mellan 120 och 160 meter vilket gör platsen lämplig för flytande plattformar. Med förbehåll för framtida investeringsbeslut kommer MunmuBaram-projektet att utvecklas i faser och efter färdigställande förväntas det generera upp till 4,65 terawattimmar (TWh) grön energi per år.

”Med Shells långvariga historia i Sydkorea är vi stolta över att kunna utöka våra aktiviteter till flytande vindkraftverk. Sydkoreas förmåga att tillverka havbaserade anläggningar och skeppsbyggnad kan spela en avgörande roll i utvecklingen och tillverkningen av flytande havsbaserade vindkraftverk, inte bara för Sydkorea utan för hela regionen,” säger Joe Nai, Shells generaldirektör, Offshore Wind Asia. ”Shell ser havsbaserad vindkraft som en viktig del av ett netto-noll-energisystem, både i Sydkorea och globalt, och vi är glada att samarbeta med vår partner CoensHexicon kring denna möjlighet som, om den förverkligas, kan förse över 1 miljon koreanska hushåll med förnybar energi från havsbaserad flytande vindkraft.”

”Som tidigare projektchef på plats i Sydkorea känns det väldigt bra att vi tar ytterligare steg mot att realisera projektet,” säger Marcus Thor, VD för Hexicon. ”Jag ser fram emot att fördjupa samarbetet med Shell och bidra till Sydkoreas energiomställning. Med CoensHexicons lokala expertis och Shells globala erfarenheter kommer MunmuBaram kunna driva arbetet framåt i nära samarbete med lokala partners och intressenter.”

"Vi är glada över att få vara en del av MunmuBaram och att få göra gemensam sak med Shell i detta spännande projekt,” säger Steve Seo, VD för CoensHexcion. "Förutom den befintliga vindkraftsparken utvecklar CoensHexicon också nya områden i Sydkorea och ser fram emot att fortsätta stödja landets energiomställning där havsbaserad vindkraft kan utgöra en betydande del av den förnybara energimixen."

Sedan augusti 2020 samlar projektet in en rad mätningar, inklusive kritisk vinddata till havs, på projektplatsen. Med de insamlade uppgifterna planerar MunmuBaram att ansöka om en Electricity Business License (EBL) i september 2021. I juli 2021 genomförde MunmuBaram geofysisk undersökning och genomför nu en geoteknisk undersökning, den första bland de övriga utvecklarna i området, för att samla in nödvändig data för projektgenomförande och teknisk design.

Det föreslagna projektet skulle utgörande en betydande del av utvecklingen mot Sydkoreas ”Renewable Energy 3020 Plan”, som syftar till att öka den inhemska produktionen av förnybara energi till 20 procent av energimixen år 2030 och kommer att hjälpa till att uppfylla Sydkoreas ambition att bli koldioxidneutral år 2050.

Mer information om JV:t och projektet finns på följande webbplats: http://www.munmubaram.com

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Thor, vd för Hexicon, +46 73 924 44 93, marcus.thor@hexicon.eu