Patent- och registreringsverket avslår konkurrents invändning mot Hexicons patent

Patent- och registreringsverket (PRV) har avslagit invändningen från Enerocean S.L angående patentet relevant för bolagets design TwinWind™. Därmed upprätthålls Hexicons patent för TwinWind™ teknologin och är fortsatt i kraft. Beslutet är förväntat och gäller patentet i Sverige och är i enlighet med Hexicons tidigare bedömning av invändningen.

I juni 2021 lämnades en invändning mot det svenska beviljade patentet in till PRV. Detta beskrevs i ett tilläggsprospekt inför Hexicons notering på Nasdaq First North Growth Market. Efter samråd med bolagets patentombud och mot bakgrund av att invändningen i allt väsentligt refererade till redan känd dokumentation gjordes bedömningen att invändningen inte skulle nå framgång. I samband med granskning av patentansökan hos European Patent Office (EPO) har liknande invändningar förts fram och har då bedömts vara icke relevanta.

”Det är ett förväntat men väldigt välkommet besked från PRV, och fint att få ett positivt avslut på det nära två år långa ärendet. Vi ser också beslutet som styrkande av hela patentfamiljen i alla nationella validerade patent, som också ger fortsatt motivation i utvecklingen av TwinWind™ och relaterad IP, säger Niklas Hummel, CTO på Hexicon.

Hexicons TwinWind™-teknik är en banbrytande innovation inom vindkraftsindustrin till havs, den möjliggör produktion av mer kraft per havsyta än singelturbinsystem. TwinWind™ minimerar också påverkan på miljön och omgivande verksamheter och möjliggör etablering av vindkraftsparker på djupare vatten, långt ut från kusten. Konstruktionen består av en triangulär, flytande stålstruktur med två turbiner på lutande torn som roterar fritt med vindriktningen. Hexicon har nu patent i över 20 länder och fler nationella patent runt om i världen väntas följa.