Magnus Hallman ny vd för Freja Offshore

Hexicon och Aker Offshore Wind har rekryterat Magnus Hallman som verkställande direktör för sitt gemensamma 50/50 joint venture Freja Offshore AB, som bildades 2021.

Magnus Hallman kommer närmast från rollen som vd för Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, som driver och förvaltar de gasturbinanläggningar som Svenska kraftnät använder i sin verksamhet. Magnus har omfattande erfarenhet från ledande positioner och som projektledare i flertalet bolag, bland annat CBRE and Johnson Controls. Hans branscherfarenhet och kunskap om den svenska energimarknaden kommer vara viktiga tillgångar när Freja Offshore ska realisera havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige.

”Rekryteringen av en vd är en milstolpe i för etableringen av Freja Offshore, som nu kan accelerera sitt arbete med att utveckla flytande vindkraftsprojekt på svenska hav. Sveriges planer på att generera all sin energi från förnybara energikällor till år 2040 och att uppnå koldioxidneutralitet till år 2045 kommer kräva en kraftig omställning där flytande vindkraft kommer spela en viktig roll. Magnus profil är perfekt för vd-rollen i Freja Offshore när vi nu går in i nästa fas av vår utveckling”, säger Tom Selwood, CFO för Aker Offshore Wind och styrelseordförande för Freja Offshore.

”Jag är väldigt glad att ansluta till Freja Offshore och övertygad om att havsbaserad vindkraft kommer utgöra en viktig komponent i den framtida svenska energimixen och understödja Sveriges mål att nå klimatneutralitet. Utöver att gamla energikällor ska fasas ut kommer också efterfrågan på energi till följd av befolkningstillväxt och elektrifiering av infrastruktur och industri att öka. Allt sammantaget ser jag stora möjligheter att tillsammans med styrelse och övriga medarbetare på Freja Offshore bana väg för ren, pålitlig och kostnadseffektiv energiproduktion till havs”, säger Magnus Hallman.

Magnus Hallman tillträder rollen som vd för Freja Offshore under andra kvartalet 2022.