Hexicon utser Max Ek till tillförordnad CFO

Hexicon, en ledande innovatör inom flytande vindkraft, tillkännager att Max Ek har utsetts till dess tillförordnade finansdirektör (CFO), som efterträder Anders Rössel vars avgång tillkännagavs i juli. Max Ek kommer att tillträda sin nya roll på Hexicon från och med idag och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

Max har under de senaste två åren arbetat på Hexicon som Chef över controlling och analys och är mycket insatt i företaget, vilket ger en kort uppstartsprocess.

"Jag är mycket glad att Max axlar denna position samtidigt som vi fortsätter att söka efter en långsiktig lösning. Max känner Hexicon mycket väl och han kommer fortsätta att tillföra ett stort värde till Hexicons finansiella verksamhet och till ledningsgruppen när vi fortsätter att fokusera på vår projektportfölj och att ytterligare stärka vår finansiella ställning. Med Max som tillförordnad CFO bibehåller vi kontinuitet och effektivitet i vårt arbete", kommenterar Marcus Thor, VD för Hexicon.

Under sin tid på Hexicon har Max bland annat haft rollen som CFO på ett av Hexicons största projekt, Freja Offshore, Hexicons svenska joint venture. Han har tidigare erfarenhet av affärsanalys och finans inom FMCG-sektorn och har en mastersexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.