Hexicon ska utveckla TwinWind-projekt för flytande vindkraft i Norge

Hexicon ska utveckla ett demoprojekt för flytande vindkraft vid Metcentres djuphavsområde utanför Norges kust. Projektet, TwinWay, är en pilot för att kommersialisera den nya havsbaserade flytande vindkraftstekniken. Med projektet vill Hexicon och Metcentre påvisa fördelarna med flytande vindkraft på djupa vatten, eftersom det möjliggör produktion av stora mängder förnybar energi samtidigt som det tillåter en högre genomsnittlig vindhastighet och lägre visuell påverkan än både landbaserad och havsbaserad bottenförankrad vindkraft.

Stockholmsbaserade Hexicon utvecklar vindkraftsprojekt på djupa vatten med sin patenterade teknik och Norwegian Marine Energy Test Centre (Metcentre) tillhandahåller anläggningar och stöd för testning av ny marin förnybar energiteknik. De två bolagen har tecknat avtal om att utveckla TwinWay-projektet baserat på Hexicons teknik vid Metcenters djuphavsområde i Norge.

Avsikten med TwinWayprojektet är att genomföra ett koncepttest (proof of concept) för Hexicons flytande vindkraftsplattform genom en pilotenhet avsedd för Metcentre, där den kommer installeras och drivas. Flytande vindkraftsplattformar möjliggör installation på djupare vatten, vilket tillåter högre genomsnittlig vindhastighet och lägre visuell påverkan.

Marcus Thor, vd för Hexicon, kommenterar: "Det här är inte bara ett utmärkt tillfälle att demonstrera Hexicons patenterade teknik och förmåga inom projektutveckling, utan framför allt är det ett viktigt steg för den flytande vindkraftssektorn. Med detta projekt kan vi påvisa de tydliga fördelarna med havsbaserad flytande vindkraft jämfört med landbaserad såväl som bottenförankrad havsbaserad vindkraft, och hur det kommer bli en väldigt relevant del av den framtida mixen av förnybar energi.”

Testområdet ligger utanför Norges sydkust och Metcentre har ansökt om tillstånd för en utökad installerad effekt om 85 MW, som förväntas godkännas 2021. Hexicon har tecknat ett villkorat exklusivitetsavtal med en reservation på 6 MW.

Medie- och IR-kontakt:

Marcus Thor, VD Hexicon, +46 73 924 44 93, marcus.thor@hexicon.eu

Om Hexicon

Hexicon utvecklar vindkraftsprojekt i djuphavsområden baserade på en patenterad teknik för flytande vindkraftverk som möjliggör produktion av stora mängder förnybar energi offshore. Företaget grundades 2009 och har deltagit i utvecklingsprojekt över hela världen, inklusive världens största flytande vindkraftspark utanför Sydkorea. Flytande vindkraft anses vara en nyckelkomponent när världen går från fossila bränslen till förnybar energi. För mer information, besök www.hexicon.eu.

Om Metcentre

Marine Energy Test Centre (Metcentre) grundades 2009, med ett affärsidé för att tillhandahålla anläggningar och stöd för testning av ny marin förnybar energiteknik under olika förhållanden. För mer information, besök: https://metcentre.no/