Hexicon ökar ägarandelen i en av världens största flytande vindkraftsparker

MunmuBaram-projektet utanför Sydkoreas sydöstra kust planeras bli en av världens största flytande vindkraftparker (1,300 MW) och spelar en nyckelroll för kommersialiseringen av flytande vindkraft. Hexicon ökar nu sitt direkta ägande och köper 20 procent av projektbolaget från joint-venture-bolaget Hexicon Korea.

Hexicon är en världsledande projektutvecklare på den växande marknaden för flytande vindkraft och MunmuBaram är ett betydande projekt i portföljen. Det inleddes 2019 och har idag en nyckelroll i den kommersiella utvecklingen av flytande vindkraft på global nivå. Ägandet har hittills fördelats mellan Shell Overseas Investment B.V (80%) och Hexicon Korea (20%). Hexicon Korea är ett joint venture mellan Hexicon och koreanska COENS & Co där Hexicon äger 49 procent, motsvarande ett indirekt ägande av knappt 10 procent före transaktionen. Hexicon ökar nu sitt direkta ägande och köper 20 procent av projektbolaget, resterande 80 procent av projektbolaget ägs av Shell Overseas Investments B.V.
 
”Det är en betydande affär för Hexicon som stärker vår position som en världsledande projektutvecklare av flytande vindkraft. Att vi nu ökar vårt ägande ska ses som en tydlig signal på vårt engagemang i och tro på projektet. Sammantaget placerar detta oss i en strategiskt fördelaktig position för framtida värdeutveckling”, säger Marcus Thor, VD Hexicon. 
 
Om MunmuBaram-projektet 
Sedan projektstarten 2019 har förberedande arbeten genomförts för att undersöka förutsättningarna, som exempelvis vindmätningar. I september 2021 blev projektet det första flytande havsvindprojektet i Sydkorea att framgångsrikt slutföra de geotekniska och geofysiska undersökningar som krävs. Just nu genomförs arbeten med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), marintrafikanalys, kulturarvsanalys och andra undersökningar. I takt med löpande investeringsbeslut utvecklas projektet i olika faser, och fullt utbyggt förväntas projektet generera 1,300MW. 
 Mer information om projektet finns på hemsidan.