Hexicon och Glennmont Partners ingår långsiktigt finansieringsavtal om upp till 45 miljoner euro – för att accelerera projektpipelinen och genomföra förtida återbetalning av konvertibellån

Hexicon AB har, genom sitt dotterbolag Hexicon Holding AB (”Hexicon”) ingått ett utvecklingsfinansieringsavtal om upp till 45 miljoner euro med Glennmont Partners (“Glennmont”), en av Europas största fondförvaltare som uteslutande fokuserar på investeringar i infrastruktur för ren energi, som långivare (”Avtalet”). Hexicon avser använda likviden för att finansiera utvecklingen av sin projektpipeline och genomföra förtida återbetalning av Hexicons utestående konvertibellån (”Konvertibellånen”). Faciliteten kommer möjliggöra för Hexicon att optimera värdeskapandet av sin projektpipeline och tillhandahålla långsiktig finansiell flexibilitet. Avtalet är en lösning som tillgodoser Hexicons specifika behov som växande utvecklare, och samtidigt ger Glennmonts institutionella investerare ett fotfäste i den kritiska och snabbt växande sektorn för flytande vindkraft.

“Vi är glada över att ha säkrat en ny lånefacilitet som kommer att driva vår tillväxtresa till nästa nivå. Detta avtal ger oss den finansiella flexibiliteten som behövs för att på ett effektivt sätt utveckla vår projektpipeline och optimera avyttringen av valda projekt vid bästa möjliga tidpunkt och på bästa möjliga villkor. Med denna lösning når vi inte enbart våra tillväxtmål utan kan också återbetala de utestående konvertibellånen från november 2022”, säger Marcus Thor, VD på Hexicon.

“Glennmont Partners är glada över att samarbeta med Hexicon för att finansiera dess omfattande och geografiskt diversifierade projektpipeline för flytande vindkraft, vilket återspeglar vår fortsatta övertygelse om tillväxten inom flytande vindkraft globalt. Vi anser att utvecklingsfinansieringsavtalet har potential att ge våra kunder ett stort värde genom exponering mot denna kritiskt viktiga sektor och genom att utveckla lovande tillväxtmarknader tillsammans med en väletablerad utvecklare som Hexicon”, säger Francesco Cacciabue, CFO och partner på Glennmont Partners.

Avtalet i korthet
Lånet, uppgående till maximalt 45 miljoner euro, ska användas till följande:

 • Upp till 35 miljoner euro för att finansiera utvecklingen av Hexicons projektpipeline.
 • Upp till 10 miljoner euro för allmänna företagsändamål och för att återbetala de utestående Konvertibellånen i dess helhet.

Användning av likviden
Huvuddelen av faciliteten kommer att användas för att finansiera utvecklingen av Hexicons projektportfölj, vilket möjliggör för Hexicon att bibehålla sin position som en global ledare inom flytande vindkraft och accelerera till sin nästa fas av utveckling och expansion.

Upp till maximalt 35 miljoner euro är tillgängligt för utvecklingen av följande projekt:

 • TwinHub i Storbritannien
 • MunmuBaram, ett projekt i Sydkorea under ett JV med Shell
 • AvenHexicon, en pipeline i Italien under ett JV med Avapa Energy
 • Freja Offshore, en pipeline i Sverige under ett JV med Mainstream Renewable Power, inkluderandes Mareld Green Energy AB

Upp till maximalt 10 miljoner euro kommer att påkallas i en enskild tranche och avses användas för återbetalning av de utestående Konvertibellånen vid nästa möjliga tillfälle enligt villkoren för Konvertibellånen, vilket är den 25 augusti 2023. I samband med mottagandet av lånebeloppet under denna tranche kommer Hexicon, i enlighet med villkoren för Konvertibellånen, att skicka ett meddelande om förtida återbetalning till varje konvertibelinnehavare som är antecknad på konto i Hexicons avstämningsregister. Eventuell utestående del av beloppet kommer att användas för allmänna företagsändamål.

Villkor

 • Lånet har en fast årlig ränta (som betalas i händelse av försäljning), med en bestämmelse om en väl avvägd vinstfördelning om vissa projekt uppnår värderingar i linje med uppsatta mål.
 • Lånet är förbehållet uppfyllandet av branschmässiga och sedvanliga villkor.
 • Full återbetalning på förfallodagen den 31 maj 2029, med en möjlighet till förlängning.
 • Hexicon har möjlighet att, delvis eller i sin helhet och vid valfri tidpunkt, genomföra förtida återbetalning av lånet.
 • Hexicon Holding AB är låntagare under Avtalet med Hexicon AB som garant.
 • Lånen är säkerställda av aktierna, inklusive all egendom och andra rättigheter hänförliga till aktierna, i Hexicon Holding AB (som är ägare till Hexicon AB:s intressen i TwinHub (UK), AvenHexicon (IT), MunmuBaram (KR), Freja Offshore (SE) och Mareld Green Energy AB (SE)), som pantsatts av Hexicon AB till Glennmont.

Om Glennmont
Glennmont Partners är en av Europas största fondförvaltare som uteslutande fokuserar på investeringar i infrastruktur för ren energi. Företaget reser långsiktigt kapital för att investera i alternativa kraftproduktionsprojekt, såsom vindkraftparker, kraftverk drivna av biomassa, solparker och småskaliga vattenkraftverk. Glennmont är helägt av den ledande, globala kapitalförvaltaren Nuveen – ett TIAA-företag med cirka 1,1 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning. Glennmont har varit verksamt i över 15 år och har hittills rest över 4 miljarder euro i kapital från investerare.

Rådgivare
SNOW, som är specialiserat på anskaffning av finansiering och utvecklingsstöd för förnybara projekt i ett tidigt skede, har agerat finansiell rådgivare och Eversheds har agerat legal rådgivare till Hexicon i samband med transaktionen.

Orricks energi- och infrastrukturavdelning i Storbritannien har agerat legal rådgivare till Glennmont i samband med transaktionen.

För mer information, kontakta:
Marcus Thor, VD
+46 73 924 44 93
marcus.thor@hexicon.dev8.qte.nu

Jonna Holmgren, Head of Communication
+46 70 888 05 02
jonna.holmgren@hexicon.dev8.qte.nu