Hexicon har genom CoensHexicon beviljats fyra nya vattenområden i haven utanför Sydkorea

Två provinser i Sydkorea har beslutat att bevilja Hexicons koreanska joint venture CoensHexicon tillstånd att mäta vindförhållanden på totalt fyra områden i sydkoreanskt vatten vilket medför en prioriterad rätt att upprätta vindkraft inom området.

Det första aktuella området inkluderar tre cirklar med en radie på 5 km som har en total yta på 240 kvadratkilometer. Området ligger över 60 km från kusten i provinsen Yeonggwang i sydvästra Korea. Vattendjupet i området är 62–75 meter och lämpar sig väl för den patenterade TwinWind-tekniken.

Det andra området är en cirkel med en yta på cirka 80 kvadratkilometer utanför staden Pohang i provinsen Gyeongbuk i östra Korea. Vattendjupet är där cirka 94 meter.

Utvecklingsarbetet av dessa områden har pågått i drygt ett år och de lokala myndigheternas godkännande har erhållits av CoensHexicon i samarbete med koreanska partners som också är delägare i dessa områden.

"Samarbetet i Sydkorea via CoensHexicon utvecklas väldig positivt och det är en viktig milstolpe att nu kunna ta steget vidare till andra delar av landet. Den reviderade ambitionen i år från den koreanska regeringen att öka takten i utbyggnaden av fossilfri elproduktion gynnar oss och kommer öka vår attraktion inom den flytande vindkraftmarknaden,” säger Marcus Thor, VD för Hexicon.

”Tillsammans med svenska Hexicon har vi en unik möjlighet att utveckla flera vindkraftsparker i Sydkorea. Den kompletterande kunskapen och erfarenheten gör att vi tillsammans kan bidra till Sydkoreas ramverk för energiomställning”, säger Steve Seo, VD för CoensHexicon.