Hexicon deltar i utvecklingen av havsbaserad grön vätgasanläggning i Spanien tillsammans med Acciona

Hexicon, en ledande teknik- och projektutvecklare inom flytande vindkraftparker, meddelar att bolagets joint venture WunderHexicon kommer att ha en ledande roll i forskningsprojektet OCEANH2 med målet att utveckla Spaniens första havsbaserade gröna vätgasanläggning. Projektet bedrivs av ett konsortium mellan åtta företag under ledning av Acciona, en av världens ledande aktörer inom förnybar energi. WunderHexicon erhåller en finansiering om cirka 620 000 euro för den initiala fasen av projektet.

Det industriella forskningsprojektet kommer att genomföras parallellt på sex olika platser i Spanien. Tillsammans med övriga deltagande företag ska WunderHexicon designa och experimentellt validera den första havsbaserade anläggningen för generering, lagring och distribuering av grön vätgas. Projektet ska föreslå en modulär, flexibel och intelligent lösning som kombinerar flytande vindkraft och solcellsteknik. Anläggningen kommer att baseras på Hexicons patenterade vindkraftsplattformar som ska förse produktionen med förnybar elektricitet.

”Projektet är ett ytterligare steg i den globala utbredningen av såväl vår teknologi som flytande vindkraft i stort. OCEANH2 tar tillvara de stora fördelar som havsbaserad och förnybar elproduktion ger, och demonstrerar samtidigt hur viktigt det är med samverkan och forskning för att nå klimatmålen”, säger Hexicons projektchef och tillträdande vd Marcus Thor.

Det slutgiltiga målet med projektet är att kunna använda havsbaserade vindresurser för produktion av vätgas utan att vara beroende av anslutning till elnätet, vilket för närvarande begränsar användningen av havsbaserade vindresurser.

OCEANH2 är ett industriellt forskningsprojekt som ligger i linje med de nuvarande europeiska målen för produktion och användning av grön vätgas. Projektet har fått stöd av Spaniens departement för forskning och innovation, och har mottagit över 6 miljoner euro från programmet Science and Innovation Missions. Projektkonsortiet där WunderHexicon ingår består av åtta företag som täcker hela värdekedjan inom elproduktion till havs och grön vätgas. WunderHexicon är ett joint venture mellan Hexicon och spanska Wundersight Group.

För mer information, kontakta:
Marcus Thor, +46 73 924 44 93, marcus.thor@hexicon.eu

Om Hexicon

Hexicon erbjuder en patenterad teknik för flytande vindparker som möjliggör att generera stora mängder förnybar energi ute till havs, samt utvecklar vindkraftprojekt på djupa vattenområden. Bolaget grundades 2009 och har medverkat i utvecklingsprojekt över hela världen, bland annat världens största flytande vindpark utanför Sydkorea. Flytande vindkraft bedöms vara en viktig komponent när världen går från fossila bränslen till förnybar energi. För mer information, besök www.hexicon.eu.