Hexicon delårsrapport januari-mars 2023

”Den senaste tiden har präglats av mycket hårt arbete med att få finansiering på plats samtidigt som vi drivit projektportföljen framåt. Vårt engagemang för att främja den globala utvecklingen av kommersiell flytande vindkraft har inneburit betydande framsteg och befäst vår position som en ledande aktör i sektorn.”

JANUARI-MARS

• Nettoomsättningen uppgick till 1,7 (5,7) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -54,5 (-19,4) MSEK
• Periodens resultat före skatt uppgick till -47,4 (-18,4) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,05) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,6 (-21,8) MSEK

Q1 HÄNDELSER

• ITALIEN: beviljat anslutningstillstånd FÖR 7 100 MW
• SKOTTLAND: Beviljat tillstånd för att fortsätta med landbaserade infrastrukturplaner för Pentland flytande vindkraftspark på 100 MW.
• TAIWAN: Hexicon ingick ett partnerskap med IX Wind för ett banbrytande 1 300+ MW flytande vindkraftsprojekt till havs i Taiwan.

HÄNDELSER EFTER Q1

• SVERIGE: Ansökan inlämnad för vindkraftsparken Mareld på 2 500 MW.
• TEKNIK: Patent- och registreringsverket (PRV) avslog en konkurrents invändning angående designen TwinWind™.
• HEXICON: Säkrade ett långsiktigt finansieringsavtal på upp till 45 miljoner euro med Glennmont Partners.

KOMMENTAR FRÅN VD MARCUS THOR:

HÅRT ARBETE LÖNAR SIG
Den senaste tiden har präglats av mycket hårt arbete med att få finansiering på plats samtidigt som vi drivit projektportföljen framåt. Vårt engagemang för att främja den globala utvecklingen av kommersiell flytande vindkraft har inneburit betydande framsteg och befäst vår position som en ledande aktör i sektorn.

Säkra finansiell flexibilitet
Efter perioden ingick Hexicon ett långfristigt låneavtal med Glennmont Partners på upp till 45 miljoner euro. Detta avtal ger oss den finansiella flexibilitet som krävs för att effektivt utveckla vår projektpipeline och optimera avyttringen av utvalda projekt vid bäst möjliga tidpunkt och villkor. Genom detta avtal är vi väl positionerade för att påskynda utvecklingen av flera projekt. Vidare kommer finansieringen inte bara att underlätta förverkligandet av våra ambitiösa projektmål utan även möjliggöra förtida återbetalning av befintliga konvertibellån. Jag är stolt över att ha ingått ett sådant avtal med en välkänd strategisk part som Glennmont Partners, vilket är ett tydligt tecken på det förtroende de har för vår vision och vår förmåga och fungerar som bevis på det värde som tillskrivs vår projektportfölj. I slutändan ger det verkliga intressanta möjligheter långsiktigt utan utspädning för aktieägarna. Vidare har vi initierat en strategisk översyn och anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare för att optimera aktieägarvärdet, både på lång och kort sikt.

Snabba framsteg i Medelhavet
En av våra viktigaste händelser under perioden var godkännandet av sex av sju flytande vindanläggningar för anslutning till Italiens nationella elnät, med en häpnadsväckande sammanlagd kapacitet på 7 100 MW. Värt att notera är att nätkapacitet är en typisk begränsning på de flesta marknader. Tillsammans med vår italienska partner Avapa Energy har vi skapat en ledande position på en av de hetaste flytande vindmarknaderna, vilket visar den sanna kärnan i vår förmåga som ligger i att skapa och utveckla projekt i ett tidigt skede.

Kraftproduktion bortom horisonten
En annan viktig milstolpe som uppnåddes efter perioden var på vår hemmamarknad Sverige. Vårt partnerskap med Mainstream Renewable Power, Freja Offshore, har lett till ansökan om Marelds flytande vindkraftspark, med en total kapacitet på 2 500 MW. Detta banbrytande projekt, beläget på Sveriges västkust, har potential att generera 9-12 TWh el årligen, vilket väsentligt påverkar regionens energilandskap. Som framgår av ansökan kan man genom att använda flytande teknik lokalisera turbinerna längre ut till havs och undvika att turbinerna syns från kusten. Den visuella påverkan är ett typiskt bekymmer för lokalsamhället och faktiskt oftast den främsta anledningen till invändningar.

Orubbligt engagemang och spännande möjligheter framöver
Den senaste perioden har varit minst sagt intensiv. Parallellt med att få låneavtalet med Glennmont Partners på plats, har vi haft aktiv kontakt med potentiella investerare för vissa av våra utvalda projekt, en process som fortskrider väl.
Ytterligare ansträngningar har gjorts på senare tid för att effektivisera organisationen och därmed reducera vår månatliga kostnadsbas samtidigt som nuvarande tillväxtplaner bibehålls. Effekterna kommer att synas från och med nästa rapport. Vi håller på att tillsätta ytterligare projektpersonal inom kort i anslutning till att nya investerare går in i utvalda projekt.
Sammanfattningsvis har den senaste tidens händelser varit både inspirerande och transformerande. Utmaningarna vi står inför är betydande, men vårt orubbliga engagemang, innovativa teknologi och strategiska partnerskap har placerat Hexicon i framkant i sektorn för flytande vindkraft. Vi är övertygade om att vår affärsmodell och tekniska expertis kommer att fortsätta att spela en avgörande roll för att driva kommersiella framsteg samtidigt som vi bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer.

Marcus Thor
VD

PRESENTATION
Onsdagen den 31 maj kl 13:00 CET kommer företagets VD Marcus Thor att ge en uppdatering av verksamheten i en webbsändning.
Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/hexicon-q1-2023

LÄNK TILL RAPPORTEN
Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på: https://www.hexicon.dev8.qte.nu/hexicon_interimreportq12023/

För mer information vänligen kontakta:
Jonna Holmgren, kommunikationschef
+46 708 88 05 02
jonna.holmgren@hexicon.dev8.qte.nu