Förtydligande: Hexicons styrelse avvisar villkorat indikativt offentligt uppköpserbjudande

Förtydligandet avser att det bud som styrelsen igår annonserat att man valt att avvisa var ett indikativt offentligt uppköpserbjudande. Något formellt offentligt uppköpserbjudande på bolaget har således inte lämnats då styrelsen valt att inte rekommendera det indikativa budet.