Extra bolagsstämma har hållits i Hexicon AB (publ)

Idag har extra bolagsstämma hållits i Hexicon AB (publ) (”Bolaget” eller ”Hexicon”). I enlighet med förslaget som presenterats i kallelsen till stämman (vilken hållits tillgänglig på Bolagets hemsida www.hexicon.dev8.qte.nu) beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut av den 28 november 2022, som offentliggjordes av Bolaget i ett pressmeddelande samma datum, om att Bolaget ska emittera ett konvertibelt obligationslån med ett nominellt belopp om högst 1 500 000 kronor riktat till Hans von Uthmann och Gulfstream Investment Group LCC (Bjarne Borg). Konvertibelinnehavaren kan välja att få lånet återbetalat kontant på förfallodagen eller konverterat till aktier i Bolaget den 9 november 2023.