Europeiska patentverket planerar att bevilja ytterligare patent till Hexicons TwinWind™ teknik

Europeiska patentverket (EPO) har meddelat sin avsikt att bevilja patent för Hexicons unika förankringsteknik ”Tension Leg Platform” (TLP). Förankringstekniken är en del av TwinWind™ tekniken som fick europeiskt patent för sina lutande torn redan förra året. EPO:s senaste beslut innebär att Hexicon kommer kunna få validerade patent för förankringstekniken i alla europeiska länder.

EPO har beslutat att Hexicons patentansökan möter de kriterier som krävs för en godkänd ansökan, det vill säga att Hexicons TLP förankringsteknik är nyskapande, innovativ och industriellt skalbar. Hexicons CTO Niklas Hummel gläds åt beskedet:
 
”Det här patentet kommer ge oss bredare exklusivitet och säkerhet på marknaden vilket gör att vi kan fortsätta utveckla en välfungerande och konkurrenskraftig teknik i TwinWind™. Patent som detta ger oss den spjutspets vi behöver i den framväxande marknaden för flytande vind.”  
 
I och med EPO:s beslut får Hexicon möjlighet att anskaffa validerade patent i de europeiska länder bolaget väljer att patentet ska gälla för. I nuläget är Hexicon framför allt intresserad av de 20+ länder i Europa med kustlinje. Patentbeskedet ger Hexicon möjligheten att driva på innovation och kommersialisering i dessa områden, och Marcus Thor, VD för Hexicon, ser stor potential för bolaget på den europeiska marknaden: 
 
”Att vår TLP förankring får patent i Europa ger oss medvind att fortsätta med våra planer för europeiska samarbeten. Det här är lika goda nyheter för Hexicon som för alla europeiska länder där energibehovet är enormt.”  
 
Europas energibehov har ökat markant i och med det förändrade världsläget och det finns en stor efterfrågan på fossilfri energi som kan komma på plats snabbt och i stor skala. Hexicons speciella förankringsteknik breddar möjligheterna för flytande vindkraftsparker på djupa vatten, det reducerar dessutom fotavtrycket på havsbotten då förankringen kan anpassas utifrån olika bottentyper, havsmiljöer och väderförhållanden. Med den här typen av förankring kan parkerna etableras på havsområden som annars inte lämpat sig för vindkraftsproduktion.